"Kinderen en evangelisatie liggen na aan mijn hart"

  • Ondersteun


Ambi

NL14RABO0136983979

Stort een gift op Rabobank,
rek.nr. NL14RABO0136983979 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard,
altijd o.v.v. Kinderevangelisatie in Zuid-Afrika

Dank je wel voor al jullie ondersteuning

Lea van der Riet-Luiten